Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 1

"Croesi Drosodd"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Mae'r perfformiad wedi cael ei grefftio o amgylch llwybr penodol yng Nghaerdydd, oherwydd dyna lle y gerddais trwy'r stori. Ond os rydych chi'n dewis ei brofi yn rhywle arall, bydd eich taith stori unigol yn bersonol i chi.

 

Sut bynnag rydych chi'n profi Llwybrau, beth am gysylltu a gadael i mi wybod beth ddigwyddodd, sut aeth, a beth ddaeth i'r meddwl wrth ichi gerdded trwy'r stori? Gallech chi gysylltu gyda fi fan hyn.

 

 

Isod mae'r llwybr y cerddais i a chysylltiadau i'r perfformiad cyntaf.

Mae'r perfformiad cyntaf hwn yn cerdded trwy stori werin, chwedl, a straeon bywyd go iawn. Cerddais trwy'r stori mewn parc, mynwent Fictoraidd, ac ar hyd glan afon.

 

 

Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Route 1.JPG

1 awr

 

Yn wastad gyda rhywfaint o dir garw dan draed ar y llwybr.

 

1. Dechreuwch wrth ymyl Caffi Castan yng Nghaeau Llandaf. Dilynwch y prif lwybr tuag at yr A48.

 

2. Wrth ymyl yr A48, croeswch dros y ffordd a chymryd y llwybr yn syth o'ch blaen.

 

3. Pan gyrhaeddwch y giât mochyn, trowch i'r dde i mewn i'r fynwent. Parhewch i fynd yn fras i'r cyfeiriad yr oeddech chi'n mynd o'r blaen, ond cymerwch ychydig o amser i grwydro, i edrych ar y beddau a'r isdyfiant o amgylch y llwybrau.

 

4. Ar ddiwedd y fynwent, gallwch naill ai gerdded yn ôl arnoch chi'ch hun a chymryd taith fer o amgylch yr eglwys gadeiriol, neu gallwch fynd trwy'r giât yn y pen pellaf.

 

 

5. Dilynwch y llwybr â choed yn union o'ch blaen a'i ddilyn ar hyd y wal.

 

6. Ar ôl i chi gyrraedd pen y llwybr, fe welwch arwydd ar gyfer y Llwybr Taf. Dilynwch ef i'r dde, gan droi yn ôl arnoch chi'ch hun a cherdded ar hyd glan yr afon.

 

7. Dilynwch lan yr afon yr holl ffordd yn ôl i'r A48, lle byddwch chi'n croesi dros y ffordd (yn ddiogel!), ac yn parhau ar hyd y ffordd o'ch blaen heibio'r stablau marchogaeth.

 

8. Dilynwch y llwybr trwy'r wal cyn i chi gyrraedd y rhes fach o dai i'ch arwain yn ôl i'r Caffi, a lle gwnaethoch chi ddechrau.

Llwybrau Hygyrch

Mae'r llwybr uchod yn addas ar gyfer y mwyafrif o bobl sydd â lefel dda o ffitrwydd a symudedd. Mae'n wastad ar y cyfan gyda dim ond ychydig o ddarnau garw o lwybr, yn bennaf ar y Llwybr Taf.

 

I gael opsiwn cwbl wastad, hygyrch i gadeiriau olwyn, dechreuwch yn yr un lle. Yn lle mynd i mewn i'r fynwent trwy'r giât mochyn, daliwch ati i fynd yn syth ymlaen a chymryd y llwybr gwastad heibio'r eglwys gadeiriol. Yma, gallwch chi aros i wrando ar y stori wrth i chi archwilio'r beddau, a phrofi bod yng nghysgod yr eglwys gadeiriol. Arhoswch cyhyd ag y dymunwch, ac yna dychwelwch yn ôl y ffordd y daethoch, ond yn lle cymryd yr un llwybr trwy Gaeau Llandaf, dilynwch yr A48 i bwynt 2 ar y map, a chymryd y ffordd heibio'r stablau marchogaeth, gan ei dilyn yn ôl trwy'r wal i'r Caffi.

Y Perfformiad

Dilynwch y dolenni hyn i wrando ar y perfformiad gyntaf CROESI DROSODD/CROSSING OVER neu ddilynwch y linc yma.

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma.

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma.