Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 2

"Bwystfilod Anhygoel"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Mae'r perfformiad wedi cael ei grefftio o amgylch llwybr penodol yng Nghaerdydd, oherwydd dyna lle cerddais trwy'r stori. Ond os dewiswch ei brofi yn rhywle arall, bydd eich taith stori unigol eich hun yn bersonol i chi.

 

Sut bynnag rydych chi'n profi Llwybrau, beth am gysylltu a gadael i mi wybod beth ddigwyddodd, sut aeth, a beth ddaeth i'r meddwl wrth ichi gerdded trwy'r stori? Gallwch gysylltu â mi yma .

 

 

Isod mae'r llwybr y cerddais i a chysylltiadau i'r ail berfformiad.

Mae'r ail berfformiad stori yma yn plymio'n ddwfn i fewn i chwedlau o Gymru, ac yn trafod trawsnewid, tirweddau hudol a bwystfilod anhygoel. Cerddais drwy'r stori yma ar hyd llwybrau coediog, strydoedd dinesig, a mewn coedwig gwyllt ar ymyl dinas.

 

 

Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Map 2.JPG

45 munud

 

Yn wastad yn bennaf gyda rhywfaint o dir garw a grisiau i ddringo yn Coed y Felin. Gweler y llwybr hygyrch isod am opsiynau!

 

1. Dechreuwch ar y Greenbelt ychydig oddi ar Ffordd Llanon.

 

2. Cerddwch i'r dwyrain a'r de, gan ddilyn y llwybr rownd nes i chi gyrraedd y bont reilffordd. Croeswch drosodd.

 

3. Cyn cyrraedd yr heol, dilynwch y llwybr trwy'r tai i'r ystâd dai ar eich chwith a dilynwch y ffordd o gwmpas ac i lawr nes i chi weld yr arwydd ar gyfer Clos Melin Ddŵr.

 

4. Ychydig cyn i chi gyrraedd Clos Melin Ddŵr, ewch i'r chwith i fyny'r trac garw wrth yr arwydd brown ar gyfer Coed y Felin.

 

 

5. Dilynwch y trac heibio'r tai nes i chi weld llwybr ar eich ochr dde yn mynd i lawr rhai grisiau tuag at bont bren.

 

6. Dilynwch y llwybr hwn i lawr ac yna trowch i'r chwith, a mynd am grwydro trwy'r coed. Fe ddylech chi weld cerflun pren o ddraig.

 

7. Unwaith y byddwch chi'n barod i fynd yn ôl, ewch yn ôl i'r ffordd y daethoch chi. Gallwch hefyd fynd ar daith fer, gan ddilyn y llwybr hygyrch islaw, i fyny Old Mill Road i weld cerflun pren y dylluan cyn i chi gerdded yn ôl.

Llwybrau Hygyrch

Mae'r llwybr uchod yn addas ar gyfer y mwyafrif o bobl sydd â lefel dda o ffitrwydd a symudedd. Mae'r llwybr yn y coed yn anwastad dan draed a gallai'r grisiau sy'n arwain i lawr at y bont fod yn llithrig yn y glaw.

 

Ar gyfer opsiwn sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, dechreuwch yn yr un lle. Yn lle mynd i'r coed ger Clos Melin Ddŵr, daliwch i ddilyn y ffordd rownd nes i chi weld Old Mill Road. Mae hon yn ffordd eithaf serth, ond nid oes grisiau yma. Tua hanner ffordd i fyny'r ffordd, fe welwch gerflun y dylluan wen. Beth am aros yma i wrando ar stori Blodeuwedd?

Y Perfformiad

Dilynwch y dolenni hyn i wrando ar berfformiad  BWYSTFILOD ANHYGOEL / FANTASTIC BEASTS neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .