Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 10

"Mair: Stori Meirion"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Roeddwn i eisiau ymestyn cyrhaeddiad Llwybrau a chynnwys lleisiau o bob rhan o Gymru. Dyna pam, ar gyfer y chwe pherfformiad nesaf, byddaf yn trosglwyddo'r awenau i un o chwe storïwr o rannau eraill o'r wlad. Ar gyfer y perfformiad hwn, byddwn yn cael ein swyno gan gerddoriaeth ac chwedleua Mair Tomos Ifans yn Harlech. Mae Mair yn rym pwerus ym myd chwedleua Cymru ac mae'r stori y mae'n ei hadrodd wedi'i gwreiddio mewn mytholeg gyda neges ar gyfer y dyfodol.

 

Beth am gysylltu â Llwybrau a rhoi gwybod i ni ble gwnaethoch chi gerdded trwy'r stori hon?

 

 

20210505_140445.jpg
Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r pedwerydd perfformiad.
Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Screenshot 2021-07-22 at 10.25.35.png

Dywed Mair:

Mae'r stori ei hun yn para tua 1 awr ond mi fydd y daith rhywfaint yn hirach. Mae pum rhan i'r stori  oherwydd bod pum cadair / mainc stori arbennig yn Harlech ac mae'r stori hon wedi ei chreu i gyd-fynd efo'r cadeiriau hynny.

 

Ond nid oes rhaid ymweld â phob un i fwynhau y stori. Petaech chi yn ymweld â'r pum cadair mi fydd y daith tua 2 filltir. Mae Harlech  ar lech. Mae'n "Hardd-lech" ac mae rhannau serth wrth fynd o ran ucha'r dre i'r rhan isaf. Ond gallwch fwynhau y stori drwy wneud rhannau o'r daith yn unig.

 

Mae mwyafrif o'r daith ar hyd ffordd darmac ond mae rhannau o'r daith ar hyd dau lwybr sy'n cynnwys tir garw a serth ac un llwybr tywodlyd.

 

 

 

1. Mae'r daith yn cychwyn yn y Cae Chwarae sydd yn union o dan y bont ddur sy'n arwain at brif fynedfa Castell Harlech.

 

2. Gadael y Cae Chwarae a cherdded i fyny drwy faes parcio'r castell, troi i'r chwith i fyny i dop y rhiw at Stryd Fawr Harlech. Troi i'r dde a cherdded ar hyd y stryd nes i chi gyrraedd  Eglwys St. Tanwg ar y chwith. Jest cyn yr eglwys mae llwybr yn arwain i fyny i barc Bron y Graig.  

 

3. Gadael Parc Bron y Graig drwy gerdded drwy'r maes parcio a throi i'r dde i lawr at y stryd fawr eto. Troi i'r chwith a cherdded yn eich blaen ar hyd y stryd rhwng y siopau a'r tai nes y byddwch yn cyrraedd darn o dir agored ar y dde. Mae'r Gadair Stori ar Ben y Graig.

 

4. Dilynwch y llwybr i'r chwith o Ben y Graig. Mae'n lwybr garw ac fe fyddwch yn pasio ogof. Mae nifer o risiau ar y llwybr. Yng ngwaelod y llwybr croeswch y briffordd yn ofalus a cherdded ar hyd y palmant, gan groesi croesfan y trennau gyda gofal. Gyferbyn â gwesty y Queen's trowch i'r chwith a cherdded ar hyd ffordd Glan y Môr.  Ymhendraw'r ffordd, ewch drwy'r giat wrth ymyl y maes parcio a dilyn y llwybr nes y gwelwch y Gadair Stori.

*Os nad ydych am ddilyn y llwybr anwastad, mae modd i chi fynd yn ôl ar hyd y stryd a dilyn ffordd darmac serth i lawr i waelod Harlech.

 

5. Cerddwch yn ôl o'r traeth ar hyd ffordd Glan y Môr nes y dowch chi at y troad am y Pwll Nofio, gyferbyn ag Ysgol Ardudwy. Mi welwch Cae Chwarae Sior 5ed ar y dde.  

Llwybrau Hygyrch

Fel y nodir Mair uchod, mae yna opsiynau i osgoi'r tir garw a serth rhwng Bron y Graig a Phen y Graig drwy aros yn y dref a mynd tung at y gadair stori olaf ger y caeau chwarae. Mae Harlech yn fryniog ac mae llawer o'r ffyrdd yn serth, ond dylent fod yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn o hyd.

Y Perfformiad

Dilynwch y ddolen hon i wrando ar berfformiad Mair o STORI MEIRION neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .