Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 5

"Carol: Llyn y Fan Fach"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Roeddwn i eisiau ymestyn llais Llwybrau a chynnwys lleisiau o bob rhan o Gymru. Dyna pam, ar gyfer y chwe pherfformiad Llwybr nesaf, y byddaf yn trosglwyddo'r awenau i un o chwe storïwr sy'n dod i'r amlwg ar draws y wlad. Ar gyfer y perfformiad hwn, rydyn ni'n mynd at Carol Pearce, storiwraig wedi'i lleoli ym Meifod, Canolbarth Cymru, i glywed adroddiad hudol o stori Llyn y Fan Fach.

 

Gallwch ddarganfod mwy am waith chwedleua Carol yma .

 

Beth am gysylltu â Llwybrau a rhoi gwybod i ni ble gwnaethoch chi gerdded trwy'r stori hon?

 

 

Carol looking out.jpg
Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r pedwerydd perfformiad.
Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Screenshot 2021-02-10 at 12.09.24.png

Tua. 1 awr

 

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, mae'n daith gerdded hawdd!

 

1 milltir gan gynnwys dychwelyd, ar lwybr llydan, gwastad trwy goetir wrth ochr Afon Efyrnwy yng Ngogledd Powys. Wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

 

Dechreuwch o'r maes parcio glan yr afon ym Mhont Llogel rhwng Llangadfan a Llanwddyn, ar y B4395. Ewch i lawr yr afon nes bod y llwybr gwastad yn dod i ben, yna ewch yn ôl.

 

Cliciwch yma i gael map PDF o'r llwybr a ddarperir gan Adnoddau Naturiol Cymru.

 

 

Dilynwch y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth am y llwybr.

 

Llwybrau Hygyrch

Mae'r llwybr uchod yn addas ar gyfer y mwyafrif o bobl sydd â lefel dda o ffitrwydd a symudedd. Mae ar lwybr wedi'i wneud yn dda sy'n wastad ac yn addas i gadeiriau olwyn.

Y Perfformiad

Dilynwch y dolenni hyn i wrando ar berfformiad Carol o THE LADY OF THE LAKE / LLYN Y FAN FACH neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .