Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 6

"Jo: Melangell"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Roeddwn i eisiau ymestyn llais Llwybrau a chynnwys lleisiau o bob rhan o Gymru. Dyna pam, ar gyfer y chwe pherfformiad Llwybr nesaf, y byddaf yn trosglwyddo'r awenau i un o chwe storïwr sy'n dod i'r amlwg ar draws y wlad. Ar gyfer y perfformiad hwn, rydyn ni'n mynd at Jo Munton, pypedwraig a storiwraig wedi'i lleoli ym Mhowis i glywed adroddiad o stori o'i phlentyndod, stori o hen wlad ei mamau.

 

Gallwch ddarganfod mwy am waith Jo yma.

 

Beth am gysylltu â Llwybrau a rhoi gwybod i ni ble gwnaethoch chi gerdded trwy'r stori hon?

 

 

Jo.jpeg
Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r pedwerydd perfformiad.
Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Screenshot 2021-03-03 at 17.25.32.png

Mae Jo yn dweud: "Mae Pennant Melangell wedi bod yn bererindod ers cannoedd a miloedd o flynyddoedd. Cerddais o bentref Llangynog i Bennant Melangell. Mae hyn i gyd yn cerdded ar ffordd (heb ei defnyddio'n fawr), heb unrhyw bwyntiau serth ond dim llawer o lefydd pasio.

 

Ar ôl cyrraedd y fynwent efallai y byddwch chi'n dewis mynd ymlaen at y rhaeadrau. Mae hwn yn llwybr mwy peryglus gyda rhywfaint o gerdded lan bryniau serth iawn a'r posibilrwydd o lifogydd.

 

Mae marcwyr llwybr troed ond gallwch ddilyn eich trwyn hefyd. Gallwch eu gweld o'r man pererindod."

 

Dyma rai dolenni i deithiau cerdded posib:

 

Taith 15 milltir

Pererindod Pennant Melangell

 

Llwybrau Hygyrch

Mae'r llwybr uchod yn addas ar gyfer y mwyafrif o bobl sydd â lefel dda o ffitrwydd a symudedd. Gallai opsiynau hygyrch i gadeiriau olwyn gynnwys archwilio'r ffordd i Bennant Melangell o Llangynog, neu yrru'n syth i'r maes parcio bach yn Eglwys Sant Melangell a gwrando ar y stori yno.

Y Perfformiad

Dilynwch y dolenni hyn i wrando ar berfformiad Jo o MELANGELL neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .