Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 7

"Ceri: Uwchben ac Odan"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Roeddwn i eisiau ymestyn cyrhaeddiad Llwybrau a chynnwys lleisiau o bob rhan o Gymru. Dyna pam, ar gyfer y chwe pherfformiad Llwybr nesaf, y byddaf yn trosglwyddo'r awenau i un o chwe storïwr sy'n dod i'r amlwg ar draws y wlad. Ar gyfer y perfformiad hwn, rydym yn teithio gam wrth gam gyda Ceri Phillips o Llandeilo, Sir Gâr, wrth iddo fe fynd â ni ar lwybr sy'n archwilio mynyddoedd, afonydd, a choedwigoedd, a straeon am y lleoedd cysgodol rhwng y bydoedd: yr un hwn, a'r Arallfyd.

 

Beth am gysylltu â Llwybrau a rhoi gwybod i ni ble gwnaethoch chi gerdded trwy'r stori hon?

 

 

headshot1.jpg
Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r pedwerydd perfformiad.
Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Screenshot 2021-03-26 at 09.07.39.png

Dyma gyfarwyddiadau Ceri ar gyfer y llwybr a gerddodd wrth greu'r stori hon.

 

1. Dechreuwch eich taith gerdded wrth y fynedfa i Goedwig y Castell (ychydig oddi ar Bont Llandeilo) ac ewch i fyny'r bryn tuag at y dref ar Stryd Rhosmaen.

 

2. Trowch i'r chwith law Bank Terrace. Wrth ichi agosáu at frig y bryn, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y golygfeydd dros y dyffryn i Fannau Brycheiniog. Ewch i lawr Stryd y Brenin yn ôl tuag at y briffordd.

 

3. Trowch i'r dde ar Stryd Rhosmaen a phasio Eglwys Sant Teilo ar eich chwith. Ewch i lawr Church Street - nodwch y ffynnon sanctaidd a fydd ar eich chwith. Cyn cyrraedd Crescent Street, fe welwch lwybr serth yn mynd i lawr yr allt ar eich ochr dde. Dilynwch hi, gan ddilyn yr holl ffordd (o dan y bont reilffordd) nes i chi gyrraedd y bont swing.

 

 

3. Croeswch y bont i'r cae. Cymerwch eich amser i wneud lap o'r cae, gan ddechrau trwy gofleidio'r afon ar eich chwith. Pan gyrhaeddwch gornel ddeheuol y cae fe welwch giât. Cerddwch trwy'r giât i mewn i'r ail gae a dilyn glan yr afon tuag at gamfa yn y pen pellaf. Nodyn: Mae'r map yn awgrymu eich bod yn cerdded yn seth trwy'r cae gyntaf ac yna'n dilyn y briffordd tuag at y coed. Er bod hyn yn bosibl (ac nid yw'n mynd â chi oddi ar y cwrs), nid yw hi mor braf ag yw cerdded fel yr awgrymir yma.

 

4. Wrth i chi fynd dros y gamfa, trowch i'r dde ar unwaith. Croeswch y ffordd ychydig lathenni ar ôl i chi adael y cae ac fe welwch giât arall. Dyma'r fynedfa i Goedwig Tregib. Peidiwch â phoeni os byddwch chi'n ei golli, mae yna brif fynedfa hanner can llath ymhellach ar hyd y ffordd.

 

5. O'r fan hon, dilynwch y llwybr trwy'r coed, pob un wedi'i farcio'n glir ar y map a ddarperir. Mae yna hefyd lwybrau a awgrymir ar fyrddau map mawr a geir ger y maes parcio ym mhrif fynedfa'r coed - mae unrhyw lwybr a ddewiswch yn brydferth, ond awgrymaf y "dormouse trail". Mwy o wybodaeth yma .

 

Llwybrau Hygyrch

1. Dechreuwch eich taith gerdded o flaen Eglwys Sant Teilo ar Stryd Rhosmaen. Dilynwch y ffordd i lawr yr allt tuag at Bont Llandeilo. Wrth ichi groesi'r bont, sylwch ar eich chwith - mae'r olygfa tuag at y Bannau yn syfrdanol. Dilynwch Heol Cennen trwy bentref Ffairfach nes i chi gyrraedd cylchfan fach.

 

2. Trowch i'r chwith wrth y gylchfan i Heol Bethlehem. Mae'r rhan hon o'r daith yn hir ond yn hawdd ei Knud  Ewch ymlaen nes i chi redeg allan o balmant.

 

3. Cymerwch ofal i symud yn erbyn y traffig, gan symud i ganol y ffordd wrth i chi agosáu at gorneli, a sicrhau eich bod yn weladwy i gerbydau sy'n dod tuag atoch. Er ei bod yn ffordd terfyn cyflymder genedlaethol, mae traffig yn tueddu i fod yn ysgafn ac mae gyrwyr yn tueddu i fod yn ymwybodol bod cerddwyr yn mynychu'r ffordd.

 

 

Screenshot 2021-03-26 at 09.11.48.png

4. Ar ôl taith hir hir ar hyd y ffordd wledig hon, fe welwch y brif fynedfa i Goedwig Tregib ar eich ochr dde. Ewch i mewn i'r maes parcio.

 

5. Yma, yn syml, rydych chi'n dilyn y llwybr trwy'r coed, i gyd wedi'u marcio'n glir ar y map a ddarperir. Mae yna hefyd lwybrau a awgrymir ar fyrddau map mawr a geir ger y maes parcio ym mhrif fynedfa'r coed - mae unrhyw lwybr a ddewiswch yn brydferth, ond awgrymaf y "dormouse trail" yma .

Y Perfformiad

Dilynwch y dolenni hyn i wrando ar berfformiad Ceri o UWCHBEN AC ODAN neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .