Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 8

"Chandrika: Ganga"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Roeddwn i eisiau ymestyn cyrhaeddiad Llwybrau a chynnwys lleisiau o bob rhan o Gymru. Dyna pam, ar gyfer y chwe pherfformiad Llwybr nesaf, y byddaf yn trosglwyddo'r awenau i un o chwe storïwr sy'n dod i'r amlwg ar draws y wlad. Ar gyfer y perfformiad hwn, rydym yn teithio gam wrth gam gyda Chandrika Joshi, storïwr ac offeiriades Hindŵaidd o Gaerdydd, sy'n plethu ei stori ei hun â mytholeg er mwyn mynd â ni ar daith i darddiad dwy afon, trwy dwyni tywod ac ar hyd llwybrau afonydd, i ddarganfod yn y pen draw pwy y byddwn yn dod wrth inni dyfu tuag at ein potensial llawn.

.

Beth am gysylltu â Llwybrau a rhoi gwybod i ni ble gwnaethoch chi gerdded trwy'r stori hon?

 

 

Image.jpeg
Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r pedwerydd perfformiad.
Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Screenshot 2021-04-06 at 11.02.30.png

1. Dechreuwch y daith gerdded ym maes parcio Candlestone (Merthyr Mawr Rd, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 0LS). Ym mhen gorllewinol y maes parcio mae pont fach. Croeswch hynny ac fe welwch dwyni tywod Merthyr Mawr. Gallwch fynd am dro o amgylch y twyni, fel y dangosir ar y map os dymunwch, neu ymdroelli trwy'r twyni gan ymlwybro fel yr hoffech. Mae'r daith gylch yn 3.5 KM o hyd. Nid yw hon yn daith gerdded sy'n gyfeillgar i gadeiriau olwyn a bydd angen esgidiau da arnoch chi gan y byddwch chi'n cerdded trwy dywod.

 

2. Dewch yn ôl i faes parcio Candlestone a cherdded ar ffordd Merthyr Mawr gan anelu tuag at y pentref. Mae'r rhan hon o'r daith yn gyfeillgar i gadeiriau olwyn ac yn 2 KM o hyd. Byddwch yn pasio Fferm Ton ar eich chwith a choedwigoedd ar y dde. Fe ddewch chi ar draws Eglwys Sant Teilo. Yn ochr ogleddol y fynwent, mae cerrig sy'n dyddio'n ôl i'r 5ed Ganrif. Parhewch i gerdded ar y ffordd a chymryd y troad cyntaf ar y dde ym mhentref Merthyr Mawr.

3. Cerddwch dros bont y siglen sy'n croesi'r Afon Ogwr ac ewch tuag at Afon Ewenni. Fe ddewch chi ar draws y cerrig camu (Stepsau Teilo) sy'n croesi un lan o'r Afon Ewenni i'r llall.

 

 

Llwybrau Hygyrch

Gweler y cyfarwyddiadau uchod ar gyfer ail hanner y llwybr sy'n gyfeillgar i gadeiriau olwyn sy'n arwain o faes parcio Candlestone ar hyd ffordd Merthyr Mawr i Bentref Ogmore, gan gymryd yr Afon Ewenni i mewn wrth i chi deithio.

 

Y Perfformiad

Dilynwch y ddolen hon i wrando ar berfformiad Chandrika o GANGA neu dilynwch y ddolen hon. Yn wahanol i'r lleill, dim ond yn Saesneg y gallwch chi wrando ar y perfformiad hwn.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .