Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 9

"Gethin: Chwilio am Waredigaeth"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Roeddwn i eisiau ymestyn cyrhaeddiad Llwybrau a chynnwys lleisiau o bob rhan o Gymru. Dyna pam, ar gyfer y chwe pherfformiad Llwybr nesaf, y byddaf yn trosglwyddo'r awenau i un o chwe storïwr sy'n dod i'r amlwg. Ar gyfer y perfformiad hwn, rydym yn nwylo galluog Gethin Roberts, storïwr sy'n dod i'r amlwg o Gwynedd, sy'n plethu delweddau cryf o stori werin a stori hanesyddol sydd wedi ennill statws chwedlonol yng Nghymru.

.

Beth am gysylltu â Llwybrau a rhoi gwybod i ni ble gwnaethoch chi gerdded trwy'r stori hon?

 

 

Llun Llwybrau.jpg
Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r pedwerydd perfformiad.
Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Screenshot 2021-05-12 at 12.22.35.png

Tua. 45 munud

 

Wedi'i ddisgrifio gan Adnoddau Naturiol Cymru fel taith gerdded "egnïol".

 

Mae'r llwybr hwn oddeutu 0.6 km bob ffordd, ar lwybr serth yn dringo llethrau isaf Cadair Idris, a welir yn yr ail stori.

 

Dechreuwch o Ganolfan Ymwelwyr Cadair Idris sy'n agos iawn at yr A487, a thua deng milltir o Ddolgellau. Dilynwch y llwybr ag arwyddbyst i Bont Nant Cadair, yna ewch yn ôl.

 

Cliciwch yma i gael map PDF o'r llwybr a ddarperir gan Adnoddau Naturiol Cymru.

 

Dilynwch y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth am y llwybr.

Mae hefyd yn bosibl cerdded y llwybr cyfan fel y cerddodd Mary Jones yn ail stori Gethin. Os ydych chi'n teimlo'n ddewr, ac yn gerddwr profiadol, gallwch ddarganfod mwy yma .

Llwybrau Hygyrch

Am lwybr llai egnïol a mwy hygyrch, dilynwch y llwybr wedi'i farcio mewn porffor ar y map. Mae hyn yn cychwyn yn y maes parcio ac yn cwmpasu'r Ganolfan Ymwelwyr wrth iddo gylchu'r llyn a'r parcdir o'i amgylch. Mae'r daith hon yn 0.8 km ac yn para oddeutu 30 munud.

Y Perfformiad

Dilynwch y ddolen hon i wrando ar berfformiad Gethin o CHWILIO AM WAREDIGAETH neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .