Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 3

"Pererindod"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Mae'r perfformiad wedi cael ei grefftio o amgylch llwybr penodol yng Nghaerdydd, oherwydd dyna lle cerddais trwy'r stori. Ond os dewiswch ei brofi yn rhywle arall, bydd eich taith stori unigol eich hun yn bersonol i chi.

 

Sut bynnag rydych chi'n profi Llwybrau, beth am gysylltu a gadael i mi wybod beth ddigwyddodd, sut aeth, a beth ddaeth i'r meddwl wrth ichi gerdded trwy'r stori? Gallwch gysylltu â mi yma .

 

 

Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r trydydd perfformiad.

Mae'r daith gerdded y trydydd stori hon yn dilyn hen lwybr pererindod. Mae pobl yn gwneud pererindodau i geisio cael gwybodaeth a goleuedigaeth ysbrydol, ac mae gan lwybrau pererindod arwyddocâd arbennig o achos hwn. Os nad ydych chi'n dod o Gaerdydd, fe allech chi gerdded y stori hon i rywle sy'n dal ystyr i chi.

 

*RHYBUDD: Mae un o'r straeon a y tro hwn (Stori'r Wraig o Gaerfaddon o'r Canterbury Tales) yn cynnwys sôn am drais rhywiol. Nid yw'n eglur ond er hynny mae'r canllawiau ar y perfformiad hwn yn 10+ o ganlyniad*

 

 

Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

Map3.JPG
penrhys.JPG

Tua. 1 awr

Garw dan draed gyda rhai darnau llithrig iawn. Gwisgwch esgidiau cadarn!

 

Mae'r llwybr hwn yn dilyn peth o ail ran Ffordd Pererindod Penrhys. Rwy'n argymell eich bod yn lawrlwytho map llawn o'r llwybr oddi yma cyn i chi fynd. Chwiliwch am arwyddion glas a melyn (fel uchod) i'ch tywys.

 

Ar ôl i chi ddechrau yn Pantawel Lane, mae'r lôn yn eich arwain ar draws yr M4 ac yna i goedwig. Mae'n eithaf syml - daliwch i ddilyn y lôn nes i chi ddod i fforc, ac yna dilynwch y llwybr i'r chwith a byddwch chi'n dechrau dringo i fyny i'r grib uwchben Caerdydd. Nid yw'n arbennig o serth, ond mae'n arw iawn ac yn fwdlyd dan draed. Rwy'n argymell esgidiau glaw / esgidiau cerdded ac efallai ffon gerdded i'ch helpu chi.

 

Ar yr achlysur hwn, nid wyf wedi cynnwys cyfarwyddiadau yn y recordiad, nac wedi nodi amser i chi droi yn ôl. Chi sydd i benderfynu pan fyddwch am ddilyn eich camau yn ôl. Fe allech chi bob amser ddal i gerdded ar hyd gweddill y llwybr tuag at Creigiau, neu droi yn ôl i lawr Church Road a heibio De Courceys i wneud cylch yn ôl i Radyr. Neu trowch o gwmpas a dilynwch y llwybr yn ôl y ffordd y daethoch chi, gan y byddwch chi'n sylwi ar wahanol bethau wrth deithio i'r cyfeiriad arall!

Llwybrau Hygyrch

Mae'r llwybr uchod yn addas ar gyfer y mwyafrif o bobl sydd â lefel dda o ffitrwydd a symudedd. Mae'r lôn suddedig yn mwdlyd iawn ac yn arw dan draed.

 

Mae'r Ffordd Pererindod yn cynnwys nifer o wahanol opsiynau llwybr, y gallwch eu harchwilio yma, ac mae rhai ohonynt yn llawer mwy hygyrch. Dylai rhan o adran 1, sy'n dilyn Radyr Court Road, fod yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn. Neu fe allech chi bob amser gerdded y llwybr hygyrch a gynigir fel rhan o'r perfformiad Llwybrau cyntaf, yma, sy'n cynnwys Eglwys Gadeiriol Llandaf, man cychwyn Ffordd Pererindod Penrhys.

,

Y Perfformiad

Dilynwch y dolenni hyn i wrando ar berfformiad PILGRIMAGE / PERERINDOD neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .