Potential%2520image_edited_edited.jpg

PERFFORMIAD 4

"Tua'r Môr"

Nid oes angen rhuthro. Mae gennych chi'r holl amser yn y byd.

Chi sy'n gyfrifol am sut rydych chi'n profi Llwybrau. Gallwch gerdded hanner y llwybr a dychwelyd i brofi'r gweddill ar ddiwrnod arall. Gallwch gerdded llwybr hollol wahanol. Gallwch ddewis yr opsiwn hygyrch. Gallwch wrando o'ch gardd neu ystafell wely neu dŷ gwydr.

 

Mae'r perfformiad wedi cael ei grefftio o amgylch llwybr penodol yng Nghaerdydd, oherwydd dyna lle cerddais trwy'r stori. Ond os dewiswch ei brofi yn rhywle arall, bydd eich taith stori unigol eich hun yn bersonol i chi.

 

Sut bynnag rydych chi'n profi Llwybrau, beth am gysylltu a gadael i mi wybod beth ddigwyddodd, sut aeth, a beth ddaeth i'r meddwl wrth ichi gerdded trwy'r stori? Gallwch gysylltu â mi yma .

 

 

Isod mae'r llwybr y cerddais i a dolenni i lawrlwytho'r pedwerydd perfformiad.

Mae'r pedwerydd perfformiad stori hwn yn cerdded rhan o Lwybr Elai/Trelái ar hyd ymyl orllewinol y ddinas, gan ddilyn glannau'r Afon Elai tuag at y môr. Mewn mannau, mae'n dirwedd ddiwydiannol: rydym yn cerdded o dan draffordd, gyda rhuo'r ffordd fawr gerllaw. Mewn lllefydd eraill, mae'n teimlo'n wyllt: darnau o afon dawel, coedwigoedd gwyllt, a bob amser y môr, ddim yn rhy bell i ffwrdd, heibio tro nesaf yr afon.

Potential%20image_edited.jpg

Llwybr ac Opsiynau

map4.JPG
20201119_102245_edited.jpg

Tua. 45 munud

 

Yn bennaf yn wastad gyda rhywfaint o dir rhydd dan draed.

 

Mae'r llwybr hwn yn dilyn rhan o Lwybr Elai/Trelái. Rwy'n argymell edrych ar y llwybr llawn yma.

 

Dechreuwch y daith gerdded y tu ôl i'r Stadiwm Rhyngwladol yn Lecwith, ychydig oddi ar Lawrenny Avenue ym Mharc Sanatorium. Dilynwch arwyddion ar gyfer Llwybr Elai/Trelái tuag at yr afon: mynd o dan y priffordd, ac yna cerdded ar hyd glan yr afon.

 

 

Cerddwch cyhyd ag y dymunwch, neu nes i chi gyrraedd iard y cychod ychydig cyn Ffordd Penarth, ac yna troi a dilyn eich camau yn ôl.

 

Neu, os hoffech chi, fe allech chi barhau i ddilyn arwyddion ar gyfer Llwybr Elai/Trelái nes i chi gyrraedd Bae Caerdydd. Dyna wnes i!

Llwybrau Hygyrch

Mae'r llwybr uchod yn addas ar gyfer y mwyafrif o bobl sydd â lefel dda o ffitrwydd a symudedd. Mae ar y fflat yn bennaf ac ar lwybr wedi'i wneud yn dda a ddylai weithio i gadeiriau olwyn, ond mae rhywfaint o dir sydd ychydig yn arw neu anwastad dan draed mewn mannau a rhai lleoedd lle mae'r palmentydd wedi'u codi tamaid er mwyn dychwelyd i'r llwybr.

 

Am opsiwn cwbl hygyrch, beth am wrando ar y perfformiad wrth archwilio Bae Caerdydd / Bae Teigr, pwynt "diwedd" thematig y daith stori y mis hwn?

Y Perfformiad

Dilynwch y dolenni hyn i wrando ar berfformiad TO THE SEA / TUA'R MÔR neu dilynwch y ddolen hon.

 

I wrando ar y perfformiad ar Spotify cliciwch yma .

 

I wrando ar Apple Podcasts cliciwch yma .